RNHB taxatie

Vakantieperiode

In verband met de vakantieperiode hanteren wij op dit moment een langere doorlooptijd dan u van ons gewend bent.

Daarom vragen wij u bij een spoed taxatie eerst telefonisch contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn alvorens u het aanvraagformulier invult.

EEN TAXATIERAPPORT IN 4 STAPPEN

RNHB taxatie

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN

Onderstaand invulformulier bestaat uit drie onderdelen. Stap 1: Uw persoonlijke gegevens Stap 2: De gegevens van het te taxeren object Stap 3: Voeg bijlagen toe en verzend de aanvraag
RNHB taxatie

U ONTVANGT DE OPDRACHTBEVESTIGING

Na het versturen van het formulier ontvangt u automatisch de opdrachtbevestiging. U heeft in het formulier al aangegeven dat u akkoord gaat met de voorwaarden, dus u hoeft geen enkele actie te ondernemen.

RNHB taxatie

DE TAXATIE

Wij nemen contact op met de contactpersoon van het te taxeren pand. Er wordt een datum gepland voor de opname, vervolgens na de opname werken wij de taxatie volledig uit.
RNHB taxatie

U ONTVANGT HET RAPPORT

Nadat wij het rapport helemaal klaar hebben, zullen wij deze naar u toesturen. Heeft in het formulier aangegeven dat uw financieel adviseur een kopie moet/mag ontvangen, dan verzorgen wij dit ook. Tevens ontvangt u de factuur voor de taxatie.

DE AANVRAAG